Ürün Sorumluluğu

Ürün sorumluluğu (Product Stewardship) dendiğinde, bir ürünün üretiminden tüketildiği güne kadar geçen süre içerisinde ürünün güvenlik, sağlık ve çevre yönünden etik kurallar içerisinde yönetilmesi anlaşılmaktadır. Product Stewardship bir gübrenin: Ürün geliştirme, hammadde tedariki, üretim, paketleme, taşıma, depolama, satış, pazarlama ve teknik desteğin tamamını kapsar.

Product Stewardship konusu yönetim sistemimiz içerisinde en önemli konularından biri olup düzenli ve devamlı desteklenmektedir.

Üretimden pazarlamaya kadar geçem süre içerisinde üretim partnerlerimizle beraber ürün sorumluluğunu geliştirdik. Biz üretimden pazarlamaya kadar ürün sorumluluğu çerçevesinde “Fertilizers Europe” Product Stewardship programını tanımaktayız ( eski adı EFMA: European Fertilizer Manufacturers Association). Bu çerçevede kuruluşumuz ürün sorumluluğu programı çerçevesinde ürünün güvenliği, sürdürülebilirlik, kalite, sağlık ve çevre koruma, müşteri odaklı ürün geliştirme, adil olma, etik ticari anlayış gibi konularda kendimize büyük sorumluluklar yüklemekteyiz. Biz müşterilerimize, çalışanlarımıza, komşularımıza ve tüm topluma karşı sorumluğumuzun bilincindeyiz.

Gelecekte insanlığın beslenmesini güvence altına almak için mineral gübrelerin kullanılması gerekmektedir. İnsan beslemesinin garanti altına alınmasında bitki beslemenin ve bitki besin maddelerinin üretiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunun için gerekli olan her şeyin yapılması konusunda insan, hayvan ve bitkilerin güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Yasal tüm kaide ve kurallara azami dikkat etmekteyiz. Küreselleşen sanayiye paralel olarak gübre sanayinde de sürekli bir değişim ve gelişmenin olacağına inanmaktayız. Bu yolda üstümüze düşen görevleri aktif olarak yerine getirmekteyiz ve ürünlerin güvenliği, kalitesi ve çevresel yönleri sürekli iyileştirilmektedir. Bu bağlamda üretilen gübrelerin, hammaddelerinin, katkı maddelerinin, ara ürünlerinin sorumlu ve güvenli bir şekilde insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak üretilmesi, depolanması, taşınması ve kullanılmasının yanında, gerekli görüldüğü zaman geri dönüşüm ile geri kazanılması amaçlanmaktadır.

Güvenlik konuları dışında bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları dahilinde ürünlerimizin üretimden kullanıma kadar geçen süre içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların yardımıyla tüm zincirin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

Sağlık, güvenlik, kalite ve çevre konularını garanti altına almak için sorumluluğumuzun bilincinde hizmet içi eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Güvenliğin gereklilikleri çalışma arkadaşlarımla yaptığımız ortak çalışmalarda saptanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Sıra dışı bir durum olduğunda her şey “fertilizers Europe” kuruluşuna bildirilmekte, kayıt altına alınmakta ve açık bir şekilde tartışılmaktadır.

Çalıştığımız partnerleri seçerken güvenlik, kalite ve çevre konularında izledikleri standartlara büyük önem vermekteyiz. Bu konuda partnerlerimize güvenli ve etkin kullanım için elimizden gelen yardımı yapmaktayız. Ürünlerimiz ile ilgili araştırma ve geliştirme konularında partnerlerimize devamlı bilgi iletilmekte, birbiriyle alakalı konular, kullandığımız yeni teknolojiler paylaşılmaktadır.

Çalışma arkadaşlarımızla, komşularımızla, basın-yayın ve resmi kurumlarla açık bir diyalog içinde olmaya kendimizi sorumlu görmekteyiz. Amacımız karşılıklı anlayış birliğini desteklemek ve geliştirmektir.