Uçmayan Üre Teknolojisi

UTEC 46 Uçmayan Üre Teknolojisi

Üre azotu bitkiler tarafından direkt alınmayan ve mutlaka önce amonyuma ve daha sonra nitrata dönüşerek bitkiler tarafından alınabilen bir azot gübresidir. Üre gübresi çok yüksek azot ihtiva etmekle beraber uygulamada bazı hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Geleneksel üre kullanımında dikkat edilmesi gerekken hususlar

 • Üre toprak yüzeyine uygulanmasından itibaren kolaylıkla amonyak gazı halinde uçar ve kaybolur.
 • Özellikle sabah çiği ve hafif güneş ile beraber eriyen üre çok daha hızlı gaz haline geçer. Gaz kayıplarını önlemek için üre gübresi:
  • Mutlaka toprağa karıştırılmalı (5-8 cmderinliğe karıştırılması)
  • Yağmurdan hemen önce uygulanmalı
  • Yağmurlama sulama kurulması (14 litre/metrekare) gerekmektedir.
 • Amonyak olarak üre gübresinde kayıplar toprak pH değeri yükseldikçe artar ve 4-5 gün içerisinde uygulanan ürenin %30-40’lık bölümü kaybolabilir.
 • Sulamasız tarımda üst gübrelemede amonyak gazı yüzünden önemli yaprak yanıklıkları ortaya çıkabilir.
 • Bu olumsuzluklar neticesinde verim ve kalitede önemli düşüşler olur.

Yukarıda sayılan belli başlı olumsuzluklar dikkate alınarak NBPT inhibitörü geliştirilerek, ürenin gaz halinde uçması engellenmiştir.