Çevre, Bakış ve Sürdürülebilirlik

Beslenme, çevre ve enerjinin öngördüğü öğeleri karşılamak, verim ve üretkenliği artırabilmek için gübre kullanımına olan ihtiyaç şimdiye kadar hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Çevre ve Bakış

İster iklim değişiklikleri, isterse artan dünya nüfusu veya kaynakların azalması gibi nedenler geleceğimizle ilgili hem yeni bakış açılarının gelişmesini olanak sağlarken, aynı zamanda yeni şansların da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gelecek yıllar içerisinde tarımın daha da önem kazanacağından eminiz. Hızla yol alan yeni teknolojik gelişmeler neticesinde gün geçtikçe yeni nesilde “yeşil” ile ilgili mesleklere yönelme gözlemlenmektedir. Tarım sektörü gelecekle ilgili sorun ve problemlerin çözülmesinde anahtar rol oynamaya devam ederken, gelecek nesillerin en az bugünkü gibi rahat, refah ve doğa ile uyumlu yaşayabilmelerine olanak sağlayabilmelidir.

Sürdürülebilirlik

2050 yılında dünya nüfusunun 6,7 milyardan 9,2 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak gelişmekte olan ülkelerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi, devamlı artış eğiliminde olan bir tüketime neden olurken, yenilenebilir enerji tüketimi de artacak, dolaysıyla stoklanabilen besinlerde önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda da önümüzdeki yıllar içerisinde tarımsal ürünlere olan ihtiyaç önemli derecede artacaktır.

Tarım alanları son yıllarda sürekli genişlemişse de sonun bir şekilde genişlemeleri söz konusu değildir. Ürün artışı ancak mevcut alanların iyi kullanılması ile verim artışları ile mümkün olabilmektedir.

K+S Nitrogen, sahip olduğu gübreler sayesinde farklı kültür bitkileri ve yörelere için uygun formulasyonlar kullanılarak ürün artışına önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.