Güvenlik

Ticaretini yaptığımız ürünlerin kalitesi eksiksizdir. Kalitenin korunmasında tüm ürünlerimiz için geçerli olan taşıma, depo ve muhafaza koşulları büyük önem arz etmektedir.

Ne yapmalı?

 • Bir depolama planı yapınız ve depo planında olabilecek değişiklikleri günlük olarak yenileyiniz. Bu planı hemen ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.
 • Depolama koşullarını içeren belgeyi her an görebileceğiniz bir yerde tutunuz.
 • Acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili personelinize gerekli bilgi ve becerileri seminerlerle öğretiniz.
 • Her zam aciliyet/öncelik kuralını dikkate alınız.
 • Depo düzen ve temizliğine dikkat ediniz.
 • Acil durumlarda gerekli gereç ve giriş-çıkışların her zaman müsait olmasına özen gösteriniz.
 • Tamirat, bakım ve kontrol işlerini yapacak ehil kişilere, firma yetkilinsin eşlik etmesi gerekmektedir.
 • Güvenlik önlemlerine her zaman dikkat edilmesi gerekir.
 • Elektrik sistemi ve gereçler kurallara uygun olması gerekmektedir.
 • Önem arz eden yerlere uygun bilgilendirme pano ve işaretlerinin konulması gerekmektedir.
 • Gübre bölmelerinin uygun şekilde etiketlenmesi gerekmektedir.
 • Güvenlikle işaretlerinin uygun yerlere asılması gerekmektedir.

Nelere dikkat edilmeli?

 • İşi olmayanlar depolara giremez.
 • Sigara içilmez, ateş yakılmaz.
 • Depo etrafında gaz tüpü, yanıcı-parlayıcı sıvı ve gaz tanklarının olmaması, bu maddelerin dolumu yapılmaz.
 • Depolarda çıplak ampul kullanılmaz, üzeri mutlaka cam muhafaza ile kapalı olması gerekir. Florsan lamba tercih ediniz.
 • Işık cihazları ile gübrelerine yakın olmamalıdır.
 • Isı yayan cihazların gübre deposunda ve yakınında bulundurulmaz.
 • Kaynak ve benzeri faaliyetler depo içerisinde gübre varken yapılmaz.
 • Gübrelerle yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, ya da yanıcı organik maddelerle, kimyasallar, bitki koruma ilaçları, kolay yanabilen kağıt, yağ, sap, saman, ot ve tekstil gibi maddelerle bir arada bulundurulmaz, aynı depoda saklanmaz.
 • Yerleri kurutmada asla talaş ve benzeri yanıcı maddeler kullanılmaz (yanmayan anorganik maddelere kullanınız)