EuroChem Agro’de REACH

EuroChem Agro REACH ile ilgili hükümlerin yerine getirilmesi konusunda iyi hazırlanmıştır. REACH “Registration, Evaluation ve Authorisation of Chemicals” kısaltılmış halidir. Gayet açık ve seçik olan en önemli amacımız, tüm ürünlerimizi günümüzde olduğu gibi, gelecekte de tanınmış ve yüksek kalitede müşterilerimize sunmaktır. Avrupa’da en önemli gübre aktörlerinden biri olarak hammadde ve ürünlerin değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası büyük deneyimlere sahibiz. Ürünlerimizin yüksek güvenirlikte kullanılmasını sağlamak konusunda, hammadde ve kimyasal güvenlikte uzmanlarla beraber üretimde aralıksız bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Ürünlerimizde kullanılan hammaddelerin bazıları doğadan karşılandığı ya da kazanıldığı için RACH çerçevesinde tescil edilmesine gerek yoktur. Tescil edilmesi gerekken hammaddeler ise üretimde kullanılmadan önce tescil edilmekte olup, bu ürünlerin üretimde güvenle kullanılma tesciline sahiptirler.

REACH nedir?

1 Haziran 2007 itibariyle Avrupa Birliği’nin yeni Kimyasallar Yönetmeliği Nr. 1907/2006 (REACH) devreye girmiştir. Bu yönetmelik kimyasalların tescillenmesi, belgelenmesi ve yetkilendirilmesi konularını içermektedir. Bunun yanında REACH tehlike oluşturabilecek bazı kimyasal maddelerin kısıtlanması ve tescil konularını içermektedir.

Bu yönetmelik çerçevesinde Avrupa Birliği içerisinde üretilen ve ithal edilen 1 t/a’dan fazla tüm kimyasalların tescilini de kapsamaktadır. Tescil kapsamında bir kimyasalın kullanım ve güvenliği ile ilgili tüm bilgilerin tanımlanması gerekmektedir. Bu tescil işlemi bir dosya halinde hazırlanan bilgileri Helsinki’deki (ECHA) merkezine iletilmektedir. Bu kurumda ilgili kimyasalın tescil işlemlerini gerçekleştirilirken, tescilin tüm birlik ülkelerinde aynı düzeyde kabul edilmesi için çalışmaktadır.

Hâlihazırda pazarda mevcut olan kimyasallar için REACH 3 ½ ile 11 yıla kadar geçiş dönemleri saptamaktadır. Bunun için tüm hammaddeler önceden tescil edilmiş olmaları gerekmektedir.